Montessoripäiväkoti Mammolina

Montessoripäiväkoti Mammolinaan lapsen voi tuoda 9 kuukauden iässä ja hän voi olla samassa turvallisessa hoitoympäristössä aina kouluikään saakka. Sijaintimme on Helsingin Malminkartanossa lähellä Espoon ja Vantaan rajaa, hyvien kulkuyhteyksien päässä sekä Vuosaaressa,  lähellä metro- ja linja-autoliikenneyhteyksiä. Päiväkotimme ovat avoinna arkisin kello 7:30-17:00. Molemmissa päiväkodeissamme on emäntä ja maittavat ruoat valmistetaan paikan päällä. Näin voimme huomioida hyvin myös erityisruokavaliot ja muuta ruokarajoitteet tarvittaessa.

Montessoripäiväkoti Mammolina Malminkartanossa toimii tällä hetkellä kolme lapsiryhmää; 1 alle kolme-vuotiaiden ryhmä ja kaksi 2-6-vuotiaiden ryhmää. Vuosaaressa toimii kaksi ryhmää: alle kolme-vuotiaiden ryhmä ja  3-6-vuotiaiden ryhmä.

Ilmoita lapsesi päiväkotimme jonoon tästä!

PIENTEN YHTEISÖ

Pienten yhteisössä eli pienten ryhmissä työskentelee 12 lasta ja 3 aikuista. Lapset ovat iältään n. 10 kk – 2,5 / 3-vuotiaita. 

LASTEN TALO

Lasten talossa eli isojen ryhmissä iältään 2,5 – 6-vuotiaat lapset työskentelevät kahden tai kolmen aikuisen ohjauksessa, ryhmän koosta riippuen. Molemmissa päiväkodeissamme annetaan myös esiopetusta osana montessoritoimintaa, lasten omat vertaisryhmät huomioiden.

Kaikkien ryhmien lasten käytössä on avarat ja valoisat päiväkotitiloiksi suunnitellut tilat sekä kattava montessorivälineistö.

Kaikissa 3-6-vuotiaiden ryhmissämme toimii 3-6- vuotiaiden montessoriohjaajakoulutuksen saanut ohjaaja. Malinkartanon pienten ryhmässä toimii alle kolmevuotiaiden montessoriohjaaja – koulutuksen saanut ohjaaja ja toivottavasti jonakin päivänä myös Vuosaaressa. Ryhmissä toimii myös lastentarhanopettajia, esiopettajia ja lastenhoitajia.

Päiväkodin johtajalla on montessoriohjaajakoulutus sekä alle 3-vuotiaille että 3-6-vuotiaille, lastentarhanopettajan ja esiopettajan pätevyyden lisäksi. Lisäksi Vuosaaressa montesssoriohjaaja tutkinnon omaava musiikinopettaja soitattaa lapsille montessorikelloja viikoittain ja ohjaa lapsia musiikin teorian maailmaan. 
 

HOITOMAKSUT

Montessoripäiväkoti Mammolinassa perheelle jäävä hoitomaksu kokopäivähoidosta on enintään 390€ kuukaudessa ja osapäivähoidosta (maksimissaan 26 tuntia/viikko) 260 € kuukaudessa ensimmäisestä lapsesta. Seuraavista lapsista saa sisarusalennuksen. Hoitomaksu maksetaan 12 kuukautta vuodessa. Perheelle jäävä hoitomaksu on sama kaikissa ryhmissä.

Esiopetus on kaikille esiopetusikäisille lapsille maksutonta (20 tuntia viikossa koulun lukuvuoden aikana). Esiopetusta täydentävän päivähoidon hinnat tarkennetaan vuosittain ennen esiopetuksen alkua. Emme peri erillistä materiaalimaksua.

Kela maksaa hoitomaksusta (suoraan päiväkodille) yksityisen hoidon tukea (hoitoraha +kuntalisä). Tämän lisäksi perheen on mahdollista hakea tulosidonnaista hoitolisää, joka voi alentaa perheelle jäävää hoitomaksun määrää.

Lisätietoa yksityisen hoidon tuista http://www.kela.fi/